تعریف وبمستر و وظایف آن

آذر ۱۶, ۱۳۹۵
آموزش پشتیبانی از سایت

 تعریف و وظایف وبمستر

 تعریف و وظایف وبمستر  وبمستر به معنا لغوی یعنی مدیر سایت و در عمل به مدیر ارشد که سیاست ها و استراتژی های نگهداری آن و بازاریابی  […]