دی ۷, ۱۳۹۵
CSS چیست؟

CSS چیست؟

تعریف CSS CSS نوعی زبان برنامه نویسی می باشد که معمولا همرا با زبان Html به کار می رود.این دو زبان معمولا همراه با هم استفاده می شود.از […]
دی ۱, ۱۳۹۵
UDDI چیست؟

UDDI چیست؟

UDDI چیست؟ UDDI یا Universal Description , Discovery and Integration : Universal Description , Discovery and Integration سومین استاندارد اصلی وب سرویس ها، به شرکتها و […]
دی ۱, ۱۳۹۵
SOAP چیست؟

SOAP چیست؟

SOAP یا Simple Object Access Protocol : Simple Object Access Protoco یکی از عمومی ترین استاندارد هایی است که در وب سرویس ها استفاده می شود […]