دی ۷, ۱۳۹۵
CSS چیست؟

CSS چیست؟

تعریف CSS CSS نوعی زبان برنامه نویسی می باشد که معمولا همرا با زبان Html به کار می رود.این دو زبان معمولا همراه با هم استفاده می شود.از […]
دی ۱, ۱۳۹۵
UDDI چیست؟

UDDI چیست؟

UDDI چیست؟ UDDI یا Universal Description , Discovery and Integration : Universal Description , Discovery and Integration سومین استاندارد اصلی وب سرویس ها، به شرکتها و […]
دی ۱, ۱۳۹۵
WSDL چیست؟

WSDL چیست؟

WSDL چیست؟ WSDL یا Web Services Description Language : WSDL یک استاندارد بر مبنای XML است . به علاوه وب سرویس ها قابل شناسایی هستند به […]