خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
هزینه پشتیبانی سایت

هزینه پشتیبانی سایت

هزینه پشتیبانی سایت هزینه پشتیبانی سایت : پشتیبانی سایت از اقدامات ضروری برای هر وب سایتی است. برای هر نوع سایتی حتی سایتهای بزرگ و قوی […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
الگوریتم جدید گوگل به نام فرد fred

الگوریتم جدید گوگل به نام فرد fred

الگوریتم جدید گوگل به نام فرد fred الگوریتم جدید گوگل به نام فرد fred : تقریبا هر ۲ ماه یکبار گوگل الگوریتم های خود را تغییر […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶
پشتیبانی سایت : فوتر سایت و نکات آن 

پشتیبانی سایت : فوتر سایت و نکات آن 

پشتیبانی سایت : فوتر سایت و نکات آن فوتر سایت و نکات آن : فوتر از قسمت مهم در طراحی سایت است و نباید آن را […]