مدارک اوراکل

مدارک اوراکل

مدارک اوراکل : انجه امروزه درجهان از ان به عنوان دانشگاه اورکل یاد میشود.بیانگر عزم این شرکت برای حفظ برتری در ارایه آموزش و مدارک بین المللی نسبت به رقبای خود است و نشان می دهدکه این شرکت سرمایه گذاری گسترده ای برای جذب کاراموزان It از طریق سیستم مدرک دهی خود کرده است.

مباحث درحال تدریس در قناوری اوراکل بسیار گسترده و متنوع است.اما میتوان این مبحث را در سه قالب سمت پایگاه داده .سمت کاربر و لایه وسط (که البته از این لحاظ شبیه برسی معماری سه لایه یا  DNAاست)بررسی کرد.

مدرک اوراکل

اوراکل مدارک خود را مطابق با بالاترین  و ارزشمندترین استاندارد های بانک های اطلاعاتی و مباحث مربوط به انها معرفی کرده و او ان را در سه سطح مختلف طبقه بندی نموده است.

اورا کل همچنین کسب این مدارک را هم باعث ارتقای سطح شغلی و درامد دارندگان می داند و هم ئعامل برای افزایش اعتماد کارفرمایان برای استخدام افراد در پست های مورد نظر.از این رو با توجه به اهمیت این مطلب سطوح مختلف این مدرک را بررسی میکنیم.

۱- سطح Oracle certified associate) OCA)

این سطح درواقع مقدمه ورود به عرصه مدارک اوراکل به شمار می رود بیانگر داشتن تبحرو تخصص مقدماتی در کاربا محصولات اوراکل است. این سطح برای هر سه شاخه مدارک اوراکل  یعنی Developer (توسعه دهنده سیستم)DBA(مدیریت پایگاه داده ها)و Web Admin(مدیریت وب) موجود است

۲-سطح (OCP  (Oracle Certified Professional

این مدرک که به عنوان سطح متوسط مدارک اوراکل شناخته میشود سطحی پیشرفته تر از OCAرا برای محصولات اوراکل ارائه میدهد و پرکاربرد ترین و محبوب ترین سطح مدارک اوراکل به شمار می رود.این سطح برای دوشاخه مدارک اوراکل یعنی DBA و Developer ارئه شده است.

۳-(OCM (Oracle certified master

این سطح پیشرفته سطح مدارک اوراکل قلمداد میشود و دبرای مدرک مدیریت پایگاه داده ها(DBA)در نظر گرفته شده است  بیانگر وجود دو عامل مهم یعنی تجربه و تخصص در مدیریت بانک های اطلاعاتی مبتنی بر اوراکل و مسائل مربوط به ان است.

Oracle10G  و سطوح مختلف آن

با آمدن جدید ترین نسخه بانک اطلاعاتی اوراکل موسوم ۱۰gمدارکی ویژه کسب مهارت در این بانک اطلاعاتی یا همان مدارک DBAئر هر سطح OCAوOCPوOCMطراحی و ارائه شده.

کسانی که مدارک DBAدر هر یک از سه سطح آن ب بانک اطلاعاتی i9 را دارند میتوانند تنها با یک امتحان ارتقا مدرک معدل ۱۰gخود را دریافت کنند و داوطلبانی که تازه به صحنه کسب مدرک DBAآمده اند میتوانند برای سه سطح مذکور از مدرک DBA10gخود را دریافت کنند .

در سطح OCAکه در آزمون DBAآن به عنوان ۰۴۲-۱۷۰شناخته میشود تنها به مفاهیم اساسی و مقدمات مدریت پایگاه داده پرداخته میشود.در سطحOCPبه مفهوم پیشرفته تری مانند طراحی و ساخت یانک اطلاعاتی برای کاربرهای مختلف و مدیریت آن در سیستمEnterpriseتا سطح متوسط شیوه مختل مدیریت و نظارت کنترل و افزایش کارایی بانک اطلاعاتی پرداخته میشود.آزمون ویژه این دوره (ضمن پیش نیازبودن ۱۷۰-۰۴۲)به آزمون ۱۷۰-۰۴۳شهرت دارد

آخرین پیشرفته ترین نکات دو تکنیک مربوط به نصب پیاده سازی مدیریت عیب یابی و رفع اشکال بانک های اطلاعاتی اوراکل مورد برسی قرار میگیرد .همین مسئله دقبقا برای مدرک Application Server 10gنیز وجود دارد .یعنی آزمون ۱۷۰-۳۱۱برای مدرک OCAدر نظر گرفته شده که شامل مباحثی مقدماتی و کلی تر از سرور لایه واسط اوراکل است.آزمون ۱۷۰-۳۱۲نیز برای مدرک OCPدر نظر گرفته شده شامل مفاهیمی در سطح بالاتر و پیچیده تر از سرور مذکور است.

در مورد مدرک Developerهم میتوان گفت که برای داشتن سطح OCAاز این مدرک نیازی به گذراندن آزمون Build internet APPکه در دوره OCPاجباری است نیست و داوطلب در اینجا نیز کافی است از بین دو دوره PL/SQLصرفا یکی را به صورت انتخابی بگذراند.بنابراین برای کسب مدرک Developerدر سطح OCAگذراندن دو آزمون و برای مدرک OCP سه آزمون کافی است.

مدارک اوراکل

مدارک اوراکل

اوراکل چیست

Oracle DataBase Administrator

این دوره شامل کسانی میشود که در طراحی برنامه های مبتنی بر پایگاه داده اوراکل تبحر کافی را به دست آورده باشند و شامل چهار درس اصلی و یک درس اختیاری است که به شرح ذیل میباشد.لازم به ذکر است که درس های اختیاری باید از موارد ۱و۲شود.م

Introduction to oracle PL/SGL-1

این درس شامل مقدماتی فناوری اطلاعات و سیستم بانک اطلاعاتی رابطه ای میباشد.SGLیک زبان استاندارد در بین کلیه موتورهای پایگاه داده ای استکه دستوراتی برای خواندن(  SELECT) درج کردن(INSERT)تغییر دادن(UPDATE)و حذف کردن(DELETE)اطلاعات از جداول این پایگاه را با خود به همراه دارد.PK/SGLشامل همان زبان SGTLاستاندارد قابلیت ها و توانایی های دیگری است که به شرکت اوراکل برای بهینه کردن قدرتمند کردن و راحت کردن کردن کار با پایگاه داده خود به آن افزوده است . در واقع زمانی است که هم برای مدیران و مسئولان پشتیبانی یک سیستم اهمیت حیاتی دارد و هم برای کسانی که برنامه نویسی میکنند و فرم های اطلاعاتی و گزارش های یک دسیستم ئمبتنی و اوراکل را تهییه میکنند حساس است.از دستورات این زبان علاوه بر اعمالی که توسط SGLاستاندارد بیان شد برای مرتب سازی اطلاعات ایجاد امنیت ایجاد نسخه ئپشتیبانی از سیستم و…نیز استفاده میشود

Introduction to oracle 9i-2

این داده در واقع آشنایی با فناوری پایگاه داده ۹iاوراکل است.حرفiدر جلوی شماره ویرایش این فناوری بیانگر بهینه بودن و مناسب بودن آن برای ساخت برنامه اینترنتی میباشد.در اینجا مقدمه جامعی از پایگاه داده رابطه ای و پایگاه داده شی ای اوراکل بیان میشود.به علاوه در این دوره ابزار جدید اوراکل به نام Isqlکه جهت ایجاد فایل های اسکریپتی مبتنی بر SGLو ساخت گزارش های اینترنتی به کار میرود آموزش داده میشود.در ادامه مبحث ویژه امنیت در اوراکل معرفی کاربران و نقش و سطح دسترسی ؟آن ها به اطلاعات نحوه ساخت ایندکس ها وابستکی های اطلاعاتی و مباحث مهم دیگری از قبیل شرح داده میشود.

۳-Architecture And Administration

در این دوره ساختار بانک اطلاعاتی اوراکل به ویژه برنامه اصلی مدیریت جداول دیده ها روتین ها و…کهEnterprise Managerنام دارد برسی میشود.نحوه ایجاد پایگاه داده ها و کلیه اجرای مربوط به آن اعمال امنیت بر روی این اجزا جهت دسترسی کاربران و کارهای مربوط به مدریت روزمره بانک اطلاعاتی اوراکل مثل ایجاد نسخه های پشتیبان گرفتن Scriptاز جداول ایجاد فایل Exportاز داده های اطلاعاتی موجود و نحوه درج اطلاعات متنی درون جداول (Import)مورد توجه قرار میگیرد.

Backup And Recovery-4

یکی از مهم ترین اعمالی پس از ساخت یک بانک اطلاعاتی در واقعا در حین استفاده از آن توسط ماربران آن باید انجام شود ایجاد داده های پشتیبان از آن جهتمواقع اضطراری است.نحوه تهیه فایل های پشتیبان از اطلاعات یک سیستم و چگونگی برگرداندن آن پایگاه داده در مواقع ضروری و نحوه یرخورد با مشکل در مواقع بحرانی اهمیت ویژه هی در نگهداری از یک سیستم دارد. به طور کلی راه حل کلیه اتفاقاتی که ممکن است برای یک سیستم رخ دهد اعمال از مشکلات داخلی یا اشکالات مربوط به اشتباه کاربران در سیستم(مثل حذف اطلاعات حیاتی)یا اشکالات دیگری از قبیل شامل روش ها و مراحل مختلف و خاصی است که به آنها روش های پشتیبانی و بهبود سیستم میگویند و در این دوره برای آن پرداخته میشود.

۵-Performance Tuning

یکی از کارهای دیگری که بعد از ساخت یک سیستم صورت میگیرد اعمال روش هایی جهت افزایش کارایی آن است.به طور کلی برای بهبود کلی برای بهبود کارایی یک سیستم علاوه بر تمهیداتی که باید در سطح سیستم عامل یا سخت افزاری برای آن اندیشیده شود شیوه هایی نیز برای این منظور باید در سطح پایگاه داده در نظر گرفته شود.به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که ممکگن است کاربران با آن برخورد کنند۰کاهش سرعت سیستم است.برای این منظور اوراکل دارای ابزارها و روش هایی برای تشخیص میزان این مشکلات در یک سیستم و همچنین علل و عوامل آن محسوب میشود. این علل وعوامل ممکن است شامل طراحلی آن سیستمو ادواتمورد استفاده مثل دیسک حافظه سی پی یو یا کابل شبکه می باشد که در کل برای رفع این نواقص به افرادی نیاز است که دارای دانش و تجربه کافی باشند این مدرک نیاز آنها را برای کسب اطلاعات لازم در این زمینه برآورده میسازد.

۶-Network Administration

یکی از مباحث بسیار مهمی که در پلتفرم یا فناوری اوراکلی وجود دارد مدریت شبکه ای است که اوراکل به عنوان سرویس دهنده پایگاه داده مورد استفاده قرار میگیرد یک شبکه تا زمانی که بتواند با ویژگی ها راه حل ها و قابلیت های اوراکل سازگار شود باید دستخوش تنظیمات زیادی شود . در اوراکل اصطلاحاطی به نامNet8وجود دارد که شامل راه حل هاساختارها و ابزارهای مربوط برپایی اوراکل در یک شبکه است. در واقعNet8برنامه هایی جهت نصب در هر دو سمت سرویس دهنده و سرویس گیرنده دارد که به برقراری ارتباط بهینه بین آن ها انجام میگیرد. پس از معرفی و برسی Net8راه حل های اوراکل  در تنظیم سرویس دهنده برای انجام دستورات SGLبه صورت Multi threadingجهت رسیدن به حداکثر سرعت اجرا مورد بحث قرار میگیرد . همچین مباحثی در زمینه برقرای امنیت و ایجاد سطوح دسترسی کاربران به سیستم نصب و ارتباط با سیستم دهنده های proxyو بالاخره چگونگی استفاده از دیواره های آتش در سیستم های مبتنی بر اوراکل به دانشجویان آموزش داده میشود.

ORACLE 9I APPLICATION SERVER WEB ADMINISTRATOR

این مدرک شامل یک آزمون و همان ۹IASمیباشد.میباشد.۹iASدر واقع مجموعه ای از سرویس ها ، برنامه ها و ابزار های خاص را در بر میگیرد که اوراکل جهت تبدیل یک کامپیوتر  به یک سرویس دهنده برای توسعه و میزبانی برنامه های تحت وب  و به عنوان یک میانجی بین سرویس گیرنده ها و سرویس دهنده بانک اطلاعاتی (DataBase Server)،معرفی می کند.

۹Ias  اوراکل بر اساس معماری جاوا (در واقع پلتفرم J2EE) ساخته شده است. در این محصول  اوراکل ، هر چیزی که در مورد توسعه برنامه های اینترنتی باید وجود داشته باشد،دیده میشود. وجود ابزار های قوی برای کار با اسناد XML، یک موتور برای اجرای  Servlet های جاوا ، یک مترجم برای صفحات JSP،خدمات JDBC برای ایتصال به پایگاه داده ای  اوراکلی و غیر اوراکلی،ابزار های توسعه جاوا مثل JDeveloper  و بالاخره وب سرور ، سرویس دهنده Cache وامکانات بی سیم این محصول اوراکل را به عنوان برترین سرویس دهنده دبرنامه در نوع خود معرفی میکند. برا گذراندن این دوره آشنایی با سیستم مقدماتی با سیستم عامل های ویندز یونیکس و مدریت پایگاه داده اوراکل توصیه میشود.در حین گذراندن دوره نیز دانشجویان با کلیه مفاهیمی که در ۹iasوجود دارد آشنا خواهد شد.وظیفه یک web administrator در نرم افزار ۹iasفراهم کردن تنظیم نموده و بهینه سازی کلیه ابزارها و سزویس های است که برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان سیستم اوراکلی امکان پیاده سازی برنامه های خود ارائه آنها به کاربران را به بهترین شکل ممکن فراهم آوردوظیفه یک اراده کننده وب ذافزایش کارایی سیستم و برقراری امنیت در سطح استفاده از برنامه ها مانیتور کردن ترافیک سرویس دهنده وب و بالانس کردن آن است.

مدارک اوراکل

مدارک اوراکل

اوراکل

Oracle forms developer

در هر دو دوره ۹iو۹i asکه شرح آن ها بیان شده مباحثی برای اداره و بهینه کردن یک سیستم جامع پیاد شده با اوراکل وجود دارد . اما برای اطلاع ذاز این که این سیستم جامع چگونه توسط برنامه نویسان آن نوشته شده است یکی از سرفصل های این دروس که به نحوه نوشتن فرم های ورودی و نمایش و کار با اطلاعات میپردازد همین دوره است. این دوره دارای پنج آزمون است که باید از بین موارد ۱و۲ فقط یک آزمون گذرانده شود.

۱-SGL PL/SGL

۲- SQL I9

DEVELOP PL/ SGL PROGRAM UNITS -3

این دوره شامل نحوه نوشتن تکه برنامه های مختلف با زبان PL/SGLو سپس جمع کردن این تیکه برنامه ها تحت فرم های اطلاعاتی برای استفاده کاربران جهت انجام عملیات درج حذف و تغییر بر روی داده آموزش داده میشود

۴-BUILD INTERNET APP1

نحوه ساختن فرم های ساده و ابتدایی برای اجرا در مورد مرورگر های اینترنتی از چیدن کنترهای مختلف بر روی صفحه گرفته تا ارتباط این کنترل ها با اطلاعات پایگاه دادها و همچنین شیوه ذخیره کردن و کامپایل کردن و اجرای این فرم ها و ماجول مورد استفاده آنها در این دوره آموزش داده میشود.

BUILE INTERNET BAPP2-5

در این دوره به فرم های پیشرفته تر استفاده از کنترل ها و اشیای مختلف نحوه ساختن منو میله ابزار (TOOLBAR) نوار وضعیت(STATUS BAR) کنترل کردن ماوس در فرم های اطلاعاتی و مفاهیمیFUNCTION KEYS.DATABLOCK.DATASOURCEو پرداخته میشود.

درآمد از مدرک ORACLE

در مورد درامد دارندگان مدرک OCPدر سراسر جهان آمارهای متفاوتی ارائه میشود اما به عنوان مثال در مقام میانگین درآمد سالیانه دارندگان مدارکOCPدر حدود ۱۲ درصد بیش از دارندگان مدارک مایکروسافتی(MCP)در سال۲۰۰۲بوده است . میانگین ۶۲هزار دلار درآمد سالیانه  برای درامندگان مدارک اوراکل نشان میدهد که آمار مجله اوراکل مبنی بر افزایش ۲۸درصد در آمد دارندگان این مدرک در سال ۲۰۰۲ نسبت به دارندگان سایر مدارکغیر اوراکلی دور از واقعیت نیست.طبق آمار دیگکری که توسط سایتCRN.COMارائه شده است میانگین درآمد دارندگان مدرک تخصصی اوراکل در زمینه مدیریت پایگاه داده (DB ADMINISTRATOR )21درصد از افراد فاقد این مدرک بوده است

IT-news